سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق شغلی

معاون بازرگانی

شرکت تجارت کالای دنا کیش وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری بانک آینده

مدیر عامل و سهام دار

معدن کاوان آینده

رئیس هیات مدیره و سهام دار

مس پژوهان کارمانیا

رئیس هیات مدیره و سهام دار

پیام مهر اقتصاد ایرانیان

رئیس هیات مدیره و سهام دار

پیام مهر انرژی ایرانیان

عضو هیات موسس

کافه معدن

مدیر عامل

شرکت سروش هفت آسمان

پروژه‌ها

تماس با من